header.jpg

Menu

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-językowego na kartkę z życzeniami w języku obcym

karolina bruch

Jury konkursu plastyczno-językowego wyłoniło zwycięzców, na których czekają nagrody rzeczowe. Kierując się takimi kryteriami jak : estetyka wykonania, ciekawość pomysłu, nietuzinkowość życzeń oraz poprawność językowa przyznano:

 

Uwaga!

9 lipca punkt rekrutacyjny czyny do godz. 13.00

 

harmonogram.png

              (kliknij aby powiększyć)

 goralogotyp

 

Jesteś na stażu?

Odbywasz praktyki?

 

http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/konkurs-dla-uczestnikow-projektu.html 

 

dollogotyp

 

 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

1.      Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 

1)     od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00– składanie wniosku  o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów

2)     od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

3)     do 14 lipca 2021r. –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

4)     do 21 lipca 2021r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

5)     22 lipca 2021r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

6)     od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

7)     02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;

8)     02 sierpnia 2021 r.– poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;

9)     do 03 sierpnia 2021 r.– opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

 


Podkategorie

Joomla templates by a4joomla