header.jpg

logotypy 

Ostatnie spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami wyjeżdżającymi na praktyki w Portugalii  w terminie 29.02-28.03.2020 odbędzie się dnia 20 lutego (czwartek) o godz. 15.15 w sali 14. Obecność obowiązkowa!
Osoby, które nie mogą być na spotkaniu, proszone są o kontakt z koordynatorem projektu, Anną Dymerską, przez Librusa.

 

****************************************************************************

 

Komunikat dla klasy II b TI w związku z projektem ERASMUS+
Zajęcia z pedagogiem przygotowujące do wyjazdu na praktyki w Portugalii do odbędą się 06. 02. 2020 r., w godz. 15.00-16.35 w sali 37.
 
 
****************************************************************************
 
Komunikat dla klasy II TI w związku z projektem ERASMUS+
 
Dnia 30 stycznia 2020, podczas wywiadówki, podpisywane będą umowy pomiędzy rodzicami uczestników projektu Erasmus+  z klasy II TI  i organizacją wysyłającą. Obecność rodziców/opiekunów prawnych na wywiadówce jest obowiązkowa.
 
Anna Dymerska
 

****************************************************************************

 

Terminarz zajęć dodatkowych
 
Informujemy , że zajęcia przygotowawcze dla uczniów z klasy II TI, którzy w marcu 2020 roku  będą odbywać praktyki w Portugalii, będą odbywać się zgodnie z grafikiem:
 
1. język angielski- każda środa, godz. 8.00, sala 28 i (nauczyciel- p.J. Libiszewska)
2. przedmioty zawodowe- 14.01.2020 ( 10 godzin lekcyjnych), godz. 8.oo, sala 27 i (nauczyciel-p. M. Szamszon)
3. przygotowanie kulturowe- 10.01.2010 (4 godziny lekcyjne), godz.8.oo, sala 21 i (nauczyciel- p. S. Wierzbowska)
4. zajęcia  z psychologiem/pedagogiem- termin spotkań zostanie wyznaczony w styczniu
Ponadto, każdy uczeń zobligowany jest dostarczyć swoje cv w wersji elektronicznej do niedzieli 15 grudnia na e-maila Pani Libiszewskiej.
 
Anna Dymerska
 

 

****************************************************************************

 

Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym oraz listy rezerwowe:

 

klasa II TH

klasa II TŻ

klasa II TI

  

****************************************************************************

 

7 listopada 2019r. (czwartek), godz.16.00,sala 14,  odbędzie się spotkanie z uczniami z listy głównej oraz rezerwowej oraz z ich rodzicami. W ramach tego spotkania, koordynatorzy projektu Anna Dymerska i Małgorzata Tandecka przedstawią podstawowe informacje dotyczące praktyk oraz przygotowania się do nich, a także udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.

Obecność obowiązkowa!

Joomla templates by a4joomla