header.jpg

W trakcie realizacji zadań zawodowych bierze udział w prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
Do zadań zawodowych należą:
• wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
• dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości
• dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
• wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
• wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
• prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
• kartowanie i rysowanie map
• wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
• wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
• zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
• wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
• wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych
 obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
• stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?

· W przedsiębiorstwach geodezyjno – kartograficznych,

· Ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

· Jednostkach organizacyjnych administracji

geodezyjno - kartograficznej

1.JPG2.JPG100_0869.JPG12888772_1586479538339947_8353993335125954238_o.jpgDSC02380.JPGDSC02384.JPGDSC02434.JPGDSC02451.JPGDSC02458.JPGDSC03342.JPGDSC03582.JPGDSC03615.JPGDSC03844.JPGDSC03896.JPGDSC03924.JPGDSC03993.JPGDSC03999.JPGDSC04068.JPGDSC04393.JPGDSC04398.JPGDSC04422.JPGDSC04428.JPGDSC04444.JPGDSC04478.JPGDSC05964.JPGgps.jpggps2.jpghel.JPGkompy.jpgszkola.jpgwirty.jpgwirty2.jpg

 

 

 

Animacja pomiarów uczniów
podczas pokazu sprzętu geodezyjnego Leica
- tzw. "chmura punktów"

Joomla templates by a4joomla