header.jpg

Projekty unijne

loga projekt dorota2

I ETAP REKRUTACJI


Dnia 6 listopada 2013 roku o godz.14.10 w sali nr 22 odbędzie się pisemny egzamin wewnętrzny z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zostaną poddani ocenie wynikającej z poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego i znajomości teoretycznych treści zawodowych.

loga comenius


UWAGA SPOTKANIE

Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w I mobilności z koordynatorem projektu-A.Dymerską, w ramach programu Comenius,
odbędzie się dnia 6 listopada w sali nr 23, o godz. 15.00.

NOWY PROJEKT UNIJNY W NASZEJ SZKOLE
"SZKOŁA+BIZNES-współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim"


 plakat A-3
kliknij na obrazek aby zobaczyć szczegóły

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasza szkoła w partnerstwie Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia przystąpiła do realizacji projektu „SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)

W projekcie weźmie udział 160 uczniów naszej szkoły.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora szkolnego projektu: Pana Adama Dӧringa.

 

31425411ue

"Nauczyciel na miarę czasów"

W naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Nauczyciele biorący udział w projekcie powinni do dnia 21 lutego 2014 r dostarczyć zgłoszenia wraz z kompletem pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do
Biura Projektu w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim,
ul .Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
lub
do Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Uwaga nauczyciele, nowe załączniki!


Joomla templates by a4joomla