header.jpg

Jubileusz 10-lecia ZSP

Publikacja z okazji 10-lecia ZSP w Owidzu

 

[issuu width=420 height=297 embedBackground=%23000000 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=121006213852-357204059b614651be4dc07656d57e71 name=jubileusz_zsp_w_owidzu username=ryszardkaiser tag=10%20lat unit=px v=1]


h1
Gen. Józef Haller
(1873 – 1960)

BIOGRAFIA:

Pochodził z patriotycznej rodziny. Jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym, a dziadek w powstaniu listopadowym. Józef Haller po ukończeniu gimnazjum, wstąpił do szkoły wojskowej a następnie do Akademii Technicznej w Wiedniu na wydział artylerii. Po jej ukończeniu przez piętnaście lat służył w armii austriackiej gdzie dał się poznać jako osoba, która nie zapomniała o swoich polskich korzeniach przejawiając bardzo patriotyczną postawę. Ze służby odszedł w roku 1910, po czym poświęcił się pracy społecznej. Sytuację zmieniła I wojna światowa. W jej trakcie był jednym z dowódców Legionów Polskich.

W 1918 r. na znak protestu przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego, wraz z podległymi mu oddziałami przebił się przez linię frontu austriacko-rosyjskiego i połączył z polskimi formacjami w Rosji. Następnie udał się przez Murmańsk do Francji gdzie objął dowództwo nad tworzącą się Armią Polską we Francji. Na czele „Błękitnej Armii” powrócił do kraju w 1919 r. Jego oddziały wzięły udział w walkach polsko-ukraińskich w byłej Galicji. Powierzono mu dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. 18 stycznia 1920 r. zajął Toruń, a 10 lutego dokonał  symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Brał udział w wojnie polsko -bolszewickiej. Między innymi bronił przedpola stolicy w trakcie Bitwy Warszawskiej, a także dowodził Frontem Północno - Wschodnim. Był członkiem Rady Obrony Państwa. W okresie międzywojennym zajmował się działalnością polityczną, harcerską i humanitarną. W czasie II wojny światowej był członkiem polskiego rządu emigracyjnego. Po 1945 r. pozostał na emigracji w USA i Wielkiej Brytanii.


ZWIĄZEK Z POMORZEM, STAROGARDEM GDAŃSKIM I OWIDZEM:

Postać generała Józefa Hallera jest doskonale znana na Pomorzu Gdańskim. Posiadał on również ścisłe związki z powiatem starogardzkim. Był to człowiek – symbol. Symbol powrotu Polski nad Bałtyk po ponad stu latach niewoli. Dowodząc polskimi oddziałami wojskowymi, które w 1920 r. obejmowały w posiadanie Wybrzeże, generał Haller odwiedził Starogard.

h2

Pierwszą polską miejscowością, do jakiej wkroczyły oddziały pod jego dowództwem, była wieś  Klonówka. Stamtąd udał się do stolicy Kociewia, do której zawitał 4 lutego 1920 roku. Był radośnie witany przez polską ludność, która uważała go za wyzwoliciela spod pruskiego jarzma.

Ponownie Józef Haller odwiedził Starogard w 1931 roku.  O tym, jak bardzo był tu popularny, świadczy fakt, że gdy generał przybył do Starogardu, to miejscowa ludność nie pozwoliła mu przejechać bryczką drogi od dworca kolejowego do Ratusza. Pełni zapału starogardzianie wyprzęgli konie, wzięli powóz na ramiona i dopiero w taki sposób nasz patron dotarł na miejski rynek. W 1935 roku Józef Haller przybył do naszego miasta ponownie. Okazją ku temu były zawody strzeleckie i festyn, który odbywał się w Domu Bractwa Kurkowego, czyli tzw. Strzelnicy. Kilkakrotnie odwiedzał również Kazimierza Hącię, wspomnianego ministra i właściciela majątku ziemskiego w Owidzu.

 

WZÓR DLA MŁODZIEŻY ZSP W OWIDZU:

Generał Haller jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodzieży naszej szkoły. Był związany z miejscowością, w której położona jest placówka, ale przede  wszystkim posiadał liczne osiągnięcia i przymioty osobiste, które sprawiły, że został zaliczony w poczet wielkich Polaków. To właśnie one zadecydowały o wyborze tej  postaci na patrona przez  społeczność szkolną w Owidzu.

h3

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI PRZYGOTOWANEJ PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY:

 

 


 

HISTORIA SZKOŁY


h1a1 września 2002 roku w powiecie starogardzkim rozpoczęła pracę nowa placówka szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz równolegle ponadpodstawowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu powstał z połączenia dwóch szkół -  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, który mieścił się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Owidzu.

Dyrektorem szkoły została Marzena Waśkowska, a wicedyrektorami Ireneusz Osowicki oraz Jacek Hofman. Do nauki oraz ćwiczeń praktycznych wykorzystywano od pierwszego dnia nowego roku szkolnego zarówno bazę lokalową szkoły w Owidzu, jak również pracownie w budynku dawnego ZSTiO oraz zgromadzone przez obie placówki materiały dydaktyczne.


Duże znaczenie dlah2a kształtowania się wizerunku nowej szkoły miał rok szkolny 2002/2003. Wiele wydarzeń które miały miejsce właśnie wtedy (autorstwa zarówno nauczycieli, jak i uczniów szkoły) weszło do długoletniej tradycji i realizowanych jest aż do dzisiaj. Przykładem tego niech będzie konkurs stołów bożonarodzeniowych, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, udział w akcji Sprzątanie świata, Dzień Języków obcych czy Dzień Ziemi.


W roku szkolnym 2003/2004 miało miejsce doniosłe wydarzenie – poświęcenie sztandaru szkoły.

W odstępie dwóch miesięcy odbyły się dwa interesujące spotkania – pierwsze z marynarzami ORP „Czernicki”, którzy wrócili z misji pokojowej w czasie wojny w Iraku, drugie z pracownikami Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, dotyczące Grodziska w Owidzu.

h4
Od roku 2007/2008 szkoła odstąpiła od naboru do klas liceum profilowanego. Oprócz trzech klas liceum ogólnokształcącego młodzież rozpoczęła naukę w 2 klasach technikum informatycznego, klasie technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz nowym, zarazem jedynym w powiecie, technikum hotelarstwa.   

h3a

  d

 


Poci
ągnęło to za sobą duże inwestycje w zakresie organizacji kolejnych specjalistycznych pracowni do nauczania zawodu. Dzięki darowiźnie MEN wyposażono centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej. Również w ramach programu MEN założono w szkole monitoring. Doposażona została kuchnia i pracownia gastronomiczna. Ze środków programu edukacyjnego zakupiono sprzęt sportowy o dużej wartości. Dodatkowo wymieniono okna w salach lekcyjnych  w internacie, a także zagospodarowano tereny zielone wokół szkoły.

c


W roku szkolnych 2009/2010 otwarto nowy kierunek – technikum geodezyjne.
h5W roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach pierwszych rozpoczęli już tylko przyszli technicy, wśród n ich uczniowie nowego kierunku – technikum obsługi turystycznej.  Zmieniał się też wizerunek samej szkoły za sprawą kolejnych remontów i udoskonaleń.
            h6  h7

W 2011 uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu przystąpili do realizacji projektu w ramach unijnego programu „Comenius”.

h8

Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu uczniowie kształcą się w technikach o następujących specjalnościach:
•    Technik informatyk
•    Technik geodeta
•    Technik hotelarstwa
•    Technik ochrony środowiska
•    Technik obsługi turystycznej
•    Technik żywienia i usług gastronomicznych.

ZSP dzisiaj:


Jubileusz 10 – lecia  ZSP Owidz

DSC08414


Dnia 12 października 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu odbyły się obchody jubileuszu 10–lecia istnienia placówki oraz uroczyste nadanie szkole patrona- generała Józefa Hallera. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Joomla templates by a4joomla