Drukuj

Jubileusz 10 – lecia  ZSP Owidz

DSC08414


Dnia 12 października 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu odbyły się obchody jubileuszu 10–lecia istnienia placówki oraz uroczyste nadanie szkole patrona- generała Józefa Hallera. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

dsc08298.jpg dsc08337.jpg dsc08338.jpg

dsc08398.jpg

Obchody rozpoczęto polonezem, odtańczonym przez grupę uczniów ubranych w stroje szlacheckie. Po wprowadzeniu sztandaru przywitano zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektorzy placówek oświatowych, członkowie programu Comenius (goście z: Litwy, Estonii, Rumunii i Turcji), nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci szkoły.

dsc08299.jpg dsc08358.jpg dsc08373.jpg

dsc08389.jpg

Uroczystość oficjalnie otworzyła Pani Marzena Waśkowska - dyrektor szkoły. Następnie głos zabrali: pan Leszek Burczyk  - Starosta Powiatu Starogardzkiego, pan Marek Gabriel - Naczelnik Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy innych placówek oświatowych.

dsc08391.jpg dsc08411.jpg dsc08413.jpg

dsc08417.jpg

Nie zabrakło także wystąpienia pani Anny Rybus  - przewodniczącej Rady Rodziców.
Z ramienia emerytowanych nauczycieli głos zabrał pan Janusz Baniecki, były kierownik kształcenia zawodowego. Inni prelegenci to: pan Karol Szarmański, absolwent szkoły oraz pan Adam Ukleja, obecny nauczyciel i jednocześnie absolwent szkoły.

Odczytano również treści listów, które napłynęły od gości nie mogących wziąć udziału w uroczystości. Wszystkie wypowiedzi opiewały w ciepłe słowa, podziękowania, zapewnienia o współpracy, nadzieje na przyszłość, a ponadto gratulacje skierowane do Pani dyrektor oraz całej społeczności szkolnej.

dsc08428.jpg dsc08431.jpg dsc08436.jpg

dsc08437.jpg dsc08438.jpg dsc08444.jpg


W imieniu uczniów Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Owidzu Karolina Kosecka
i Dominik Osiński z klasy III TH złożyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli bukiet czerwonych róż na ręce pani dyrektor. Dla wyróżniających się pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani dyrektor Marzena Waśkowska wręczyła nagrody.

dsc08452.jpg dsc08453.jpg dsc08454.jpg

dsc08455.jpg

W dalszej części uroczystości przedstawiono sylwetkę patrona szkoły – generała Józefa Hallera- wielkiego Polaka, patrioty, działacza społecznego, cenionego zarówno w naszym mieście jak i na Pomorzu. Podkreślone zostały jego zasługi jako dowódcy Błękitnej Armii, wyzwoliciela ojczyzny, który dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 roku.


Po przedstawieniu sylwetki patrona szkoły, Starosta, pan Leszek Burczyk, wręczył na ręce dyrektora szkoły, Pani Marzenie Waśkowskiej akt nadania szkole imienia-Technikum imienia generała Józefa Hallera, stosowną ustawę zatwierdzającą ten fakt oraz odsłonił tablicę z nową nazwą szkoły.

dsc08414.jpg dsc08415.jpg dsc08416.jpg

dsc08445.jpg dsc08535.jpg dsc08540.jpg


Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Szkolny zespół wokalno- recytatorski przygotowany przez Panią Elżbietę Piskorską oraz Panią Danutę Stubińską, zaprezentował wiele, bardzo dobrze wykonanych utworów. Na uwagę zasługuje fakt, że zespół składał się zarówno z uczniów, nauczycieli jak i absolwentów, specjalnie przybyłych na tę uroczystość.

dsc08470.jpg dsc08471.jpg dsc08472.jpg

dsc08473.jpg dsc08488.jpg dsc08489.jpg

dsc08517.jpg dsc08528.jpg

Po zakończeniu uroczystości zaproszono gości do obejrzenia wystawy, która przedstawiała historię szkoły oraz największe osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki, kultury, przedsiębiorczości, sportu i działań charytatywnych. Dokładne informacje o 10 –letniej historii szkoły, osiągnięciach uczniów oraz wykaz absolwentów szkoły od 2002r. zostały spisane i wydane w formie publikacji, którą można było zabrać na pamiątkę.

dsc08545.jpg dsc08547.jpg dsc08550.jpg

dsc08578.jpg
   
Obchody zakończył  uroczysty bankiet, na który zaproszono wszystkich gości. Serwis kelnerski zapewniali uczniowie klas Technikum Żywienia oraz Technikum Hotelarstwa.


Opracowanie: Adam Ukleja & Ryszard Kaiser


Uroczystości odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:

1230 – Uroczysta akademia (sala gimnastyczna)

Wprowadzenie sztandaru

Hymn Państwowy

Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu
Marzeny Waśkowskiej

Wystąpienia zaproszonych gości

Nadanie imienia gen. Józefa Hallera Technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Owidzu 

Część artystyczna

 

1345 – Prezentacja placówki

Wystawa pamiątek ( I, II piętro szkoły)

Poczęstunek