Drukuj

Klasa Akademicka w Technikum Hotelarstwa w Owidzu

klasa akademicka

Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, której celem jest stworzenie klasy akademickiej w naszej szkole. Dzięki temu projektowi uczniowie będą podnosić kompetencje i rozwijać swoje zainteresowania z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki. Proponuje się im możliwość uczestnictwa w wykładach, konferencjach i sesjach naukowych, wizytach studyjnych w hotelach, kursach branżowych i językowych, a także w pracach studenckich kół naukowych. Otrzymają również

dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni oraz materiałów dydaktycznych i naukowych. Absolwentom tej klasy, zainteresowanym podjęciem studiów w WSTiH, oferowana jest możliwość studiowania na preferencyjnych warunkach. Wspólne wydarzenia uczniowskie i studenckie mogą stać się ciekawą, inspirującą i efektywną formą   rozwijania kompetencji zawodowych dla wszystkich zaangażowanych stron.